Hulp bij teruggaaf BTW op Zonnepanelen

BTW terugvragen op zonnepanelen? De regels zijn veranderd voor 2022!

De BTW op zonnepanelen is terug te vragen. Door een recente wijziging door het ministerie van Financiën is de termijn waarop u de BTW op zonnepanelen kunt terugvragen ingekort. De termijn waarbinnen u als consument de BTW kunt terugvragen op de aanschaf/installatie van uw zonnepanelen is ingekort tot 6 maanden na afloop van het jaar van uw aankoop.

Lees deze documenten eerst door en bekijk dan of u het zelf wil doen of laat doen ( zie onder )

Lees eerst zorgvuldig door

Beste klant,

Zoals elk jaar doen er zich geruchten de ronde over het eventueel afschaffen van de mogelijkheid om btw terug te vorderen over zonnepanelen. Gelukkig zijn er momenteel geen nieuwe wetswijzigingen aangekondigd. Wel is er iets veranderd m.b.t. de termijn voor het aanmelden.

De nieuwe KOR(Kleineondernemersregeling) de in ging per 01-01-2020, heeft voor 2022 een uiterlijke aanmelding van 3 december 2021. Zonnepaneelhouders die van deze regeling gebruik willen maken na deze datum, zullen moeten informeren bij de belastingdienst of hun accountant wat er nog mogelijk is.

Een korte introductie is op zijn plaats. Alle zonnepaneelhouders die wij aanmelden als btw-plichtige ondernemer worden standaard aangemeld voor de nieuwe KOR. Hierdoor worden ze per eerstvolgend kalenderjaar vrijgesteld van btw-aangifteplicht. Nu is het zo dat de KOR uiterlijk 4 weken voor aanvang van het eerstvolgend kwartaal kan worden aangevraagd.

Hoe wordt het btw-bedrag dat ik ontvang berekend?
Het bedrag dat u ontvangt is 21% btw die u heeft betaald over uw zonnepanelen minus de btw die u moet afdragen over de verkoop van de stroom. Om ervoor te zorgen dat u niet elk jaar opnieuw btw moet afdragen vragen wij vrijstelling van btw-aangifteplicht aan. Dit doen we middels de KOR (Kleineondernemersregeling).

De Belastingdienst houdt voor elke 1000 Wattpiek (Wp) aan zonnepanelen €20,- btw in per jaar.

Rekenvoorbeeld:
Stel u heeft 12 panelen van elk 300 Wattpiek(Wp). In totaal dus 3600 Wp. Dan wordt dit naar boven afgerond. Dus 4000 Wp. Dit staat gelijk aan een afdracht van 80 euro. Voor het jaar waarin de zonnepanelen zijn gekocht wordt dit omgerekend naar verhouding van het resterend aantal dagen

Vervolgens zullen wij (begin april 2022) een e-mail sturen met de mededeling dat ze een betaling moeten doen aan de belastingdienst ter hoogte van het forfait bedrag. Wij zullen uw klant hier herhaaldelijk over informeren.

Daarnaast is het van belang dat een aanmelding zo snel mogelijk bij ons binnenkomt i.v.m. de aanmelding voor de KOR. Indien wij een factuur ontvangen uit bijvoorbeeld het jaar 2017 kunnen wij hierover de btw terugvorderen maar moet er wel over alle tussengelegen jaren forfait afgedragen worden. De KOR gaat dan pas in vanaf het eerstvolgende jaar.

Eerder hebben wij u medegedeeld de Belastingdienst nu voortaan communiceert dat men uiterlijk 6 maanden na afloop van het kalenderjaar, waarin de zonnepanelen zijn gefactureerd, de btw moet terugvorderen. De reden hiertoe is dat als iemand na die periode de btw gaat terugvorderen, men geen recht meer heeft om eventueel in bezwaar te gaan als de aangifte niet wordt toegekend. In de praktijk betekent dit dat iedereen gewoon 5 jaar lang btw kan terugvorderen. We hebben nog niet meegemaakt dat de btw niet is toegekend. Echter zoals reeds gezegd moet er elk jaar dat de KOR niet is toegepast btw-forfait betaald worden. Kortom het is het voordeligste en makkelijkst als de btw zo snel mogelijk wordt teruggevorderd.

Met vriendelijke groet,

Team NBA-Zonnepanelen

Nationale Belasting Adviseurs
Maanlander 14D
3824 MP Amersfoort
KvK: 74661701
Becon/belastingconsulent nr: 679161
info@nba-zonnepanelen.nl

Wilt u weten hoe u de BTW kunt terugvragen? Of wilt u dit z.s.m. laten doen door een gespecialiseerd fiscalist? Kijk hier en neem zelf contact op voor een perfecte afwerking.

http://www.nationalebelastingadviseurs.nl

Let op: De kosten hiervoor bedragen € 45,- welke u zelf dient te betalen