Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden, garantievoorwaarden, betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden en privacy beleid:

Garantievoorwaarden voor schuttingen / overkappingen / prielen / bergingen en blokhutten en al onze andere diensten en of producten:
Garantievoorwaarden algemeen:
• Montage schutting: 1 jaar garantie.
• Montage bergingen / veranda’s / overkappingen / blokhutten: 2 jaar garantie
• Speeltoestellen en overige bouwwerken: 2 jaar garantie
• Hardhout, bankirai, azobe en kapoer: 5 jaar garantie
• Lariks/douglas hout: 1 jaar garantie
• Geïmpregneerd tuinhout: 3 jaar garantie
• Onbehandeld hout: 1 jaar garantie
• Betonplaten en palen: 5 jaar garantie
• Composiet vlonderplanken massief: 5 jaar garantie
• Webbing en Wicker meubelen: 2 jaar garantie
• Blokhutten: 2 jaar garantie
• Scala prefab bergingen geplaatst door Scala: 5 jaar garantie. Deze garantie geven wij niet op verzakken wanneer er geen degelijke ondergrond/fundatie geplaatst is door de opdrachtgever.
• Veranda’s aluminium: 5 jaar
• Dakbedekking: Kunststof 10 jaar / EPDM 20 jaar / Bitumen 10 jaar
• Zwembaden, zwemspa’s, sauna’s: 2 jaar ( incl pompen, excl kachels en accesoires ).
• Jetstreamers, jacuzzi’s, hottubs: 1 jaar
• Buitenkeukens, barbecues: 1 jaar
• Solar Panelen van de Solar Carports op fabrieksgebreken : 2 jaar en de oplevergarantie is 25 jaar,
• Solar omvormers afhankelijk van het merk tussen 5 en 10 jaar volgens de fabrieksvoorwaarden
• Overige Solar onderdelen zoals zijnde optimizers, laadpalen , Verbindingen maximaal na de oplevering : 2 jaar
• Ledverlichting ingebouwd al dan niet voorzien van Schemer schakeling of bewegingsmelder: 1 jaar

Scala geeft geen garantie op fabricage- en constructiefouten; schade veroorzaakt door mens / dier of natuurgeweld. Reclamaties veroorzaakt door een slecht gelegen fundament, een ondeugdelijke montage (door derden, dus niet door mensen van Scala), slecht onderhoud en/of een verkeerd onderhoudsmiddel. Op de levensduur van de onderhoud laag wordt geen garantie gegeven.
De garantie geldt op deugdelijkheid en duurzaamheid (rot, slijtage, breuk en delaminatie) van de door Scala geleverde materialen. Schades op geleverde materialen en die dus niet door Scala gemonteerd zijn dienen binnen 8 dagen gemeld te worden. Na 8 dagen kunnen geen rechten meer ontleend worden aan een incompleet item/ kwaliteitsverschillen/verborgen gebreken.

Niet onder de garantie vallen de onderstaande verschijningen:

• Stormschade, natuurgeweld, vernielingen, vandalisme en terrorisme
• Verzakken van betonpalen wanneer het grondwater niet weg kan
• Verzakken van betonpalen wanneer na plaatsing hoogteverschil gecreëerd wordt door de opdrachtgever. Als voorbeeld: wanneer een opdrachtgever aan de ene kant van de schutting zijn tuin afgraaft en aan de andere kant van de schutting de grond 15 cm. hoger ligt door bestrating. De tegendruk van de ene plaats naar de andere plaats kan dan dermate hoog zijn dat de schutting scheef gaat staan.
• Verzakken door andere bijgebouwen
• Kleine scheuren/ krassen/ beschadigingen in hout en betonproducten.
• Het uitbloeden van het hout en of kalkuitbloei van beton b.v. lopers op de betonnen onderplaat.
• Kleine beschadigingen aan de beton- hout materialen i.v.m. transport.
• Normale gebruiksslijtage
• Gebreken die de werking of de waarde van het item als gevolg van een gebeurtenis die gewoonlijk verzekerd is onder de inboedelverzekering
• Glasbreuk, krassen op het glas
• Defecten en of gevolgschaden veroorzaakt door sterke verontreiniging of verkeerd onderhoud
• Maatverschil: hout / composiet en betonproducten zijn natuurlijke materialen en hier kan dus maatverschil voorkomen.
• Krimpen of uitzetten ( werken ) van hout
• Na stellen of schaven van ramen, poorten en of deuren door krimpen of uitzetten van het hout
• Openingen en of kieren van blokhutprofielen en of potdekselplanken door uitzetten of krimpen, openingen tussen stenen in onze schanskorven.
• Kleurverschil: bij geïmpregneerd / onbehandeld hout en bij betonproducten
• Verkleuring van hout en of beton door weersinvloeden, alle houtsoorten zullen door de loop der jaren verkleuren, om dit proces te vertragen kunt u ervoor kiezen om het product te behandelen met Carefree Protect of beits.
• Niet in lijn lopen van rabatdelen, bij onze rabat bergingen kan het zijn dat door maatverschil van de planken de planken niet precies in één lijn lopen

Funderen overkappingen en bijgebouwen:

Wij kunnen een overkapping of bijgebouw plaatsen op standaard betonpoeren. Deze poeren worden aangestort met snel beton. Wanneer de poeren gaan verzakken vanwege een slechte ondergrond dan kan Scala hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Wij kunnen alleen garantie verstrekken wanneer er gefundeerd is tot de vast grond of wanneer er schroeffundamenten geplaatst worden.

Scala levert kwalitatief goede producten tegen een markt conforme prijs.
Kwaliteit, service en een goed contact met onze klant staat hoog in het vaandel bij Scala.
Wij doen er ten alle tijde alles aan om de klant tevreden te houden met alles wat in de wet en onze kracht in redelijkheid te regelen is.
Wanneer wij bij de opdrachtgever komen om een klacht op te lossen en deze klacht is niet gegrond en dus geen garantie, dan zijn wij genoodzaakt voorrijdkosten door te rekenen. Tevens wordt dan de klacht na goedkeuring van de opdrachtgever op basis van regie opgelost.

Overige garantievoorwaarden en reclamaties:

Op al onze producten geven wij minimaal 6 maanden Scala-garantie, met uitzondering op draaiende delen, gedurende 6 maanden na aankoop cq afleverdatum. Op veel producten geven wij een veel langere termijn.
Onze met zorg geselecteerde en waardevolle natuurproducten worden aan een grondige controle onderworpen. Voor kleine gebreken zoals vervormingen, kleurverschillen, scheuren alsmede weer gerelateerde afwijkingen kan geen aanspraak op enige garantie worden gemaakt.
Teneinde kleurverschil bij gespoten hout zoveel mogelijk te voorkomen adviseren wij dit hout na plaatsing/verwerking volledig, op kleur, te behandelen.

Scala Outdoor Living levert geen garantie op producten wanneer eigenhandig wijzingen aan het product zijn aangebracht (onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik), of de behandelings- en onderhoudsvoorschriften niet zijn nageleefd.
Reclamaties dienen altijd onverwijld schriftelijk te worden ingediend, door middel van een e mail of een brief per post, u ontvangt automatisch een bevestigingsemail.
Onze serviceafdeling zal zo spoedig mogelijk contact met u opnemen voor verdere afhandeling van uw klacht of opmerking.
Voor een goede en snelle afwikkeling van uw klacht is het belangrijk dat u de klacht uitgebreid beschrijft, tevens voorzien van foto’s van het probleem/ beschadiging. Bij reclamaties betreffende blokhutten wordt u verzocht de pakketnummers door te geven.
De garantietermijn van items vangt aan op het moment van verkoop aan de eindgebruiker.
De garantie vervalt wanneer de klant zich niet houd aan de van toepassing zijnde behandelings- en onderhoudsvoorschriften. Wanneer door de klant gevraagd wordt om een consult van een van onze technische medewerkers, dan brengen wij hiervoor voorrijkosten en uurloon in rekening gebracht.

Afwijkingen van het geleverde product betreffende kleur en tekening, en of foto, ook wanneer dit betreft kleur- en tekeningafwijking ten opzichte van het onbewerkte materiaal door licht en gebruik van veredelingsmiddelen-, slijtvastheid, stof en andere verontreinigingen in de veredeling laag en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende gebruikelijke normen, dan wel handelsusance, sluiten het recht op garantie/schadevergoeding uit.
Algemene voorwaarden, afspraken en verantwoordelijkheden voor de opdrachtgever- en nemer voor montage van schutting en of overkappingen, prielen, bergingen en blokhutten:
Voorzieningen:

Stroom en water dient door de opdrachtgever ter beschikking te worden gesteld, dit heeft ons montageteam nodig voor het slijpen en zagen. Tevens stelt de opdrachtgever ook sanitaire voorzieningen ter beschikking, indien dit niet mogelijk is, zijn wij genoodzaakt dit zelf te regelen. De extra kosten zijn dan voor de opdrachtgever.

Verantwoordelijkheden:

Als er door de opdrachtgever niet van tevoren aangegeven wordt waar eventuele water/stroom of data leidingen lopen dan kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden ( de opdrachtgever moet dan voor een clickmelding zorgen). Scala kan dit ook tegen een meerprijs verzorgen.

Het uitzetten van de lijn wordt in samenwerking met de opdrachtgever uitgevoerd, als ons montageteam begint met de werkzaamheden hoort de opdrachtgever zelf aan te geven waar de schutting en of overkapping moet beginnen en eindigen. Als blijkt na plaatsing dat de aangeleverde gegevens of het uitzetten door de opdrachtgever niet juist is, dan kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor het demonteren en opnieuw plaatsen van het geleverde product.

Eventuele benodigde vergunningen worden aangevraagd en geleverd door de opdrachtgever. Scala kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het plaatsen van bouwwerken waar geen vergunning op afgegeven had mogen worden, of wel een vergunning voor nodig is.

Scala is niet verantwoordelijk voor het verzakken of schuin staan van geplaatste bouwwerken op een ondergrond / fundering welke door derden aangelegd is.

Als de grond te drassig is om schuttingpalen te plaatsen zonder snel beton dan moet de opdrachtgever zelf aangeven dat hij tegen een meerprijs de betonpalen wil aanstorten, wij kunnen dit niet bepalen, wij kunnen alleen in het werk adviseren.

Plaatsen van een schutting:

Eerst worden er gaten geboord, ons montageteam doet dit met een benzine grondboor dit veroorzaakt best wat geluidsoverlast. Daarna worden de betonpalen waterpas gesteld en de betonplaten tussen de palen gezet.na het stellen worden de schermen gemonteerd en de eventuele poorten afgehangen. De palen worden circa 70 a 80 cm diep geplaatst. Het kan zijn dat ons montage team tijdens het boren/graven constateert dat er een te hoge waterstand is. Dan kan het zijn dat wij betonmortel moeten gebruiken, hiervoor moeten wij wel een meerprijs in rekening brengen. De gemiddelde hoogte van een hout/beton schutting bedraagt 1940 mm. De exacte hoogte is vooraf niet te bepalen omdat dit afhankelijk is van de hoogte van het maaiveld. Als blijkt dat tijdens het plaatsen van de schutting er teveel hoogteverschil is en wij aanpassingen moeten maken, dan wordt dit gedaan in overleg met de opdrachtgever. De eventueel hieruit vloeiende extra kosten worden vooraf besproken met de opdrachtgever.
Bestrating verwijderen en weer aanhelen zit niet bij het plaatsen van de schutting inbegrepen.

Werkruimte schutting en overkapping:

De bouwers hebben voor het plaatsen van een schutting een werkruimte van minimaal 50 cm breed nodig aan beide kanten van de schutting i.v.m. het boren of graven van de gaten.
Ook dient er een looppad vrij te zijn voor het aan en afvoeren van onze materialen. Scala moet de werkplek met materialen kunnen bereiken zonder het gebruik van hulpmiddelen (kranen etc.) als dit niet mogelijk is dan worden extra kosten voor transport in rekening gebracht.

Voor het plaatsen van een overkapping moet de oppervlakte waar de overkapping geplaatst moet worden leeg zijn, buiten die ruimte hebben wij minimaal 6 m² werkruimte nodig om te zagen etc.

Hoogteverschil:

Hoogteverschil van de grond van voor naar achteren of van links naar rechts kan ertoe leiden dat wij een hout-beton schutting niet met één betonplaat onderin kunnen plaatsen, met één betonplaat kunnen wij een hoogteverschil van maximaal 20 cm opvangen, als dit niet voldoende is zullen wij tegen meerprijs in overleg met de opdrachtgever een dubbele betonplaat plaatsen om op die manier te voorkomen dat het tuinscherm met de grond in aanraking komt.

Wij proberen dit vooraf in te schatten, daar dit niet altijd in te schatten is door oude en nieuwe situaties kan het zijn dat wij hier in het werk pas achter komen.

Maatwerk:

Al onze maatwerkproducten die in onze werkplaats gemaakt worden zijn geen van allen identiek, er kan dus maatverschil zitten in planken, openingen, inkepingen etc.

Onderhoud/ advies en behandelen:
Behandeling van hout en beton:

Beton en hout verkleurt ( vergrijst ) na verloop van tijd door regen en zon.
Om dit proces te vertragen kunt u het product behandelen met beits, impregneer of met Carefree Protect, informeer naar de mogelijkheden.
Omdat beton een natuurproduct is met een samenstelling van cement, zand, grind en water kan het een chemische reactie aangaan waardoor er kalkuitslag of eventuele vlekken ontstaan, in de meeste gevallen gaan deze naar verloop van tijd weer weg door slijtage en weersomstandigheden. Om vlekken en kalk te voorkomen/minimaliseren kunt u ervoor kiezen om het beton te impregneren of te schilderen met beton verf.
Vooral antraciet kleurige beton en Lariks / Douglas hout raden wij aan om te behandelen, dit om het verkleuring proces te vertragen.

Impregneerproces
Het hout wordt d.m.v. dompel-/diffusietechniek geïmpregneerd. Hiervoor worden professionele impregneervloeistoffen gebruikt met een langdurige werking tegen hout aantastende schimmels. Alle onderdelen worden geïmpregneerd, ook deuren, ramen, luiken etc. Het impregneermiddel kan de ijzerwaren in uw blokhut aantasten. Los bijbestelde onderdelen zoals een houten vloer, kunnen ook geïmpregneerd worden (optie). Na het impregneren wordt het hout op natuurlijke wijze nagedroogd en terug verpakt.

Bescherming:

Impregneren verlengt de levensduur van het hout, omdat dit het hout beschermt tegen schimmels en andere Hout aantastende processen.
Na aflevering is het product direct geschikt voor het opbouwen bij u in de tuin. Uiteraard zal uw geïmpregneerd product na verloop van tijd gaan verweren. Het is belangrijk om te weten dat dompel impregneren geen vochtregulerende werking heeft en geen wind- en waterdichte afsluiting van de wanden en hoeken garandeert. Om dit te bereiken moet u een blokhut/bijgebouw kort na plaatsing schilderen of beitsen. Dit kan in iedere kleur die u wenst. Dit kunt u doen met de daarvoor geschikte beitsen zoals in de Tuindeco/ Scala catalogus zijn opgenomen bijv. Embadecor, Embalan of Carefree Protect.

Beglazing:

Het glas is grotendeels na het impregneren voor u gereinigd.
Ons advies aan u:

Reinig het glas na het opbouwen nogmaals goed met keramische kookplaat reiniger van HG (te verkrijgen bij de DHZ-winkels). Eventueel nog na reinigen met glasreiniger en lauw water.

Hang -en sluitwerk:

Het hang -en sluitwerk is, voor zover mogelijk, gedemonteerd en is niet in contact geweest met de impregneer vloeistof. Andere metalen onderdelen zijn voorzien van vaseline om invloed van impregneervloeistof te beperken.

Onderhoud:

Scala adviseert u om hang -en sluitwerk regelmatig in te vetten met bijvoorbeeld WD40. Tevens zorgt de combinatie van impregneren en beitsen of verven, voor een aanzienlijk langere levensduur van uw blokhut. Het bijgeleverde potje impregneer vloeistof (bij blokhutten) kunt u gebruiken voor nabewerking (bijv. boorgaten of door u zelf ingekort hout).

Behandeling van hout bij blokhutten/ bergingen en bijgebouwen

• Al het hout dat in aanraking komt met grond of beton moet vóór montage behandeld worden met teer of menie. Vooral de onderkant van de beginplank.
• Al het hout moet vóór montage 1 x ruim behandeld worden met de gewenste kleurbeits. Door het hout te behandelen met een dekkend of transparant houtconserveringsmiddel zoals Embadecor transparant, Embalan dekkend of Carefree Protect geeft u het hout de perfecte bescherming. De in dit product aanwezige pigmenten zijn bestand tegen de invloeden van licht en weer. De harsen beschermen het hout tegen UV-straling en vocht.
• Besteed vooral aandacht aan kopse kanten, zaagkanten, kepen, sponningen, veer en groef, kozijnen en deuren. Let op: doe dit zo snel mogelijk nà het verwijderen van de verpakking, dit i.v.m. vochtopname in het hout.
• Bij een transparante beits dient u ervoor te zorgen dat u met de nerf mee beitst. Dit om de zogenoemde ‘aanzetten’ te voorkomen.
• Kops hout altijd ruim inverven.
• Naden, kieren en verbindingen altijd ruim inverven, zodat vocht absoluut geen kans heeft.
• Indien er tijdens de bouw gezaagd, geschaafd of geboord wordt, moeten de kale delen direct behandeld worden.
• Om het hout goed te beschermen tegen de invloeden van buitenaf en dan vooral in ogenschouw nemend het vocht, moet onbehandeld hout een minimale verflaagdikte hebben van 120 mu. Deze laagdikte wordt grotendeels bepaald door het percentage vaste stofgehalte in de gebruikte beits.
• Indien u uw bijgebouw gaat beitsen met een transparante of dekkende beits brengt u gemiddeld ca. 40 mu per keer op. Voor een goede bescherming dient u dus uw blokhut 3 x te beitsen.

Spuiten van constructies:

Uw blokhut, overkapping of garage kan voorzien worden van een grondlaag in de kleuren wit, grijs, donkergrijs en transparant. Deze semi dekkende grondlaag wordt 2-laags aangebracht. Een blokhut in de eindkleur spuiten is niet mogelijk. De keuze voor de kleur van de grondlaag kunt u het best bepalen op basis van de eindkleur die u uiteindelijk gaat aanbrengen.
Alle wandbalken, ramen en deuren worden in de gewenste grondlaagkleur gespoten. De dakplankjes worden niet meegenomen, omdat deze aan de bovenkant afgedekt worden door de dakbedekking. Wij adviseren u Embadecor/Embalan of Carefree Protect als eindbehandeling te gebruiken.

AVG / Privacy wet:

Privacy:

Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Voor het opstellen van een offerte en voor telefoon en email verkeer beschikt Scala over privé gegevens van onze klanten, hoofdzakelijk is dit uw naam, adres, email adres en telefoonnummer.

Deze gegevens worden beveiligd op onze server bewaard, bij het tekenen van onze offerte gaat u hiermee akkoord, indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit natuurlijk aan ons laten weten per mail, wij zullen dan uw gegevens verwijderen van onze server.

Het kan voorkomen dat wij foto’s maken van het project en deze willen gebruiken voor reclame doeleinden zoals social media, advertenties en onze website. bij het tekenen van onze offerte gaat u hiermee akkoord, indien u hier bezwaar tegen heeft kunt u dit natuurlijk aan ons laten weten per mail,

wij zullen dan uw foto’s verwijderen van onze server en dus ook niet gebruiken voor reclame doeleinden.

Wij zullen passende beveiligingsmaateregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken

Wij zullen uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, corrigeren of te verwijderen. 

Leveringsvoorwaarden:

Wij streven ernaar om alle bestellingen binnen 7 dagen na bestelling binnen te hebben of om deze tegen een meerprijs rechtstreeks bij de klant te leveren, wij zijn echter wel afhankelijk van onze leveranciers dus kunnen dit nooit garanderen.

Scala levert in binnenland haar goederen uit volgens routedagen. De routedagen zijn ingedeeld per regio en zorgen er voor dat u tijdens het hoogseizoen altijd op een vaste dag van de bestelling zult ontvangen. De afleveringen in België zijn op woensdag of donderdag en in Duitsland op de maandag, woensdag of vrijdag (grensstreek Noord).

De uitleverfrequentie is wekelijks. Deze frequentie van levering is gebaseerd op een vast wekelijks leveringsschema met vaste routedagen tijdens het hoogseizoen. Buiten het hoogseizoen worden de routedagen aangepast doch de levering zal plaats vinden binnen een week na bestelling, indien op voorraad.

Reclameren m.b.t. eventueel beschadigde goederen en of gebreken moet altijd binnen 8 dagen geschieden. Dit geldt ook voor kwaliteitsverschillen (inclusief houtrot, schimmels e.d.).

Controleer ten alle tijden de verpakking op eventuele beschadigingen, gebreken en volledigheid voordat u de pakbon aftekent. Vergeet niet de naam van de chauffeur te noteren op de pakbon. Meldingen na 8 dagen vallen niet onder onze garantie. “Verborgen gebreken” die pas na 8 dagen ontdekt worden, moeten door u (onze klant) aannemelijk gemaakt worden.
Opdrachten tot retourname worden alleen door Scala aan de vervoerder gegeven.

De vervoerder is niet verplicht aan uw verzoeken tot retourname van artikelen mee te werken. Retourzendingen die niet door Scala zijn goedgekeurd, worden dan ook niet geaccepteerd. Speciaal voor u bestelde materialen worden niet retour genomen. Voorraad materialen en artikelen (vanwege o.a. klantannuleringen) worden retourgenomen mits onbeschadigd, in originele verpakking en houdbaar. De kosten van handling en transport zullen op de klant worden verhaald.

Om te voorkomen dat retourzendingen zoek raken, wordt u verzocht de retourzending aan te melden bij onze service afdeling en vergezeld te gaan van een retourlabel.

Betalingsvoorwaarden:
Zakelijke klanten / bedrijven

Nieuwe zakelijke klanten moeten de eerste bestelling / opdracht vooraf betalen.

Dit kan per bank, pinbetaling of contant.
Daarna kan de klant bij ons op rekening kopen.
U krijgt uw facturen dan per mail waarbij wij een betalingstermijn aanhouden van 14 dagen na factuurdatum.

Betalingstermijnen, bij grote opdrachten, in overleg.

Particuliere klanten

Prijzen en offertes.

De leverancier is het toegestaan de prijzen elke twee maanden of eerder te verhogen, ook indien er een getekende opdracht onderhavig is tussen partijen zodra er sprake is van:

– Ernstige stijging grondstoffen veroorzaakt door een Globale financiële inflatie gevoed door een wereld pandemie, Oorlogen in landen van oorsprong, schaarste van grondstoffen, ernstig verhoogde transport of brandstof kosten of tijdelijk achterwege blijven van materialen en grondstoffen.
– Indien de uitvoering van een opdracht om de in punt 1 genoemde oorzaken niet in het kalenderjaar van de opdracht kan worden uitgevoerd,
– Indien er ter borging van de overeengekomen prijs niet tenminste een aanbetaling is gedaan van 70% van de nominale opdracht zulks om materialen eerder in te kunnen kopen en veilig te stellen voor de uitvoering van een opdracht.
– Een wijziging van product en/of leverancier omdat de initiële leverancier of producten die noodzakelijk waren om de opdracht uit te voeren zoals door partijen ondertekend, niet leverbaar zijn. In zulks geval mag de leverancier de meerprijs die hierdoor ontstaat doorberekenen aan de opdrachtgever.

Annulering algemeen

Bij annulering van een order 90 of meer dagen voor de overeengekomen leverdatum is 25% van het bruto orderbedrag verschuldigd. Bij annulering van een order vanaf 60 dagen tot 90 dagen voor de overeengekomen leverdatum is 50% van het bruto orderbedrag verschuldigd. Bij annulering van een order vanaf 30 dagen tot 60 dagen voor de overeengekomen leverdatum is 75 % van het bruto orderbedrag verschuldigd. Alles daarvoor , dus korter dan 30 dagen voor de levering/uitvoering kan een betaling van 100% van de initiële order worden gevorderd. Indien de klant gaat annuleren veroorzaakt door zijn eigen falen (denk aan niet verstrekte bouwvergunningen – Zichtvergunningen – financieringen) nadat de order voor akkoord en opdracht is ondertekend, wordt het annuleringsbedrag vastgesteld volgens bovenstaande staffel en tijdsbeeld.

Wij werken met betaling vooraf of betaling uiterlijk op de dag van levering en/of plaatsing van de materialen. Onze voorkeur gaat uit naar vooraf per bank.
U ontvangt via de mail of reguliere post uw factuur.
Het bedrag moet uiterlijk 1 dag voor de dag van levering / plaatsing of montage op onze rekening staan.

Sinds dd. 23-03-2021 krijgen wij de grondstoffen en houtproducten tegen een dagprijs geleverd. Aangeboden offertes zijn maximaal 14 dagen geldig na dagtekening. Voor materialen welke na 14 dagen geleverd/ geplaatst worden. Geven wij de mogelijkheid om doormiddel van een aanbetaling van 70% de materialen in te kopen en te reserveren. Hiermee wordt het materiaal gegarandeerd geleverd tegen de aangeboden prijzen.

Hieronder onze betalingsmogelijkheden op een rijtje:

Betalingscondities:

o Betaling vooraf per bank, het volledige bedrag van de offerte moet een dag voor aanvang voldaan zijn. U ontvang van ons een factuur per mail of per post.
o Betaling per pin in de showroom, maximaal 1 dag voor start werk
o Betaling contant in de showroom, maximaal 1 dag voor start werk
o Betaling per pin in de ochtend op de dag van start werk bij 1 van de medewerkers van Scala Outdoor Living
o Betaling contant in de ochtend op de dag van start werk bij 1 van de medewerkers van Scala Outdoor Living

Scala Outdoorliving BV
Sweelincklaan 700
5012 BK Tilburg
KvK: 66101654